ده

دعوای دانشمند و مرد خدا در طول تاریخ عموما به تکفیر دانشمند و گاهی هم به قیمت جانش تمام شده است.

بر ما واضح و مبرهن است که صد البته تکفیر از علم اندوزی ساده تر است.

  
نویسنده : رئیس آواره ; ساعت ٧:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٥/٢٠
تگ ها :