بیست و یک

علیرغم تمامی داستانهای موجود، در جهان واقعی هیچوقت خوبی بر بدی غلبه پیدا نکرده.

ایرادی نداره، به هر حال آدمی به امید زنده است. شاید یه روزی کرد.

  
نویسنده : رئیس آواره ; ساعت ٧:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٦/۱۱
تگ ها :