یک

اینجا قراره کوتاه بنویسم.

مختصر و مفید...

/ 1 نظر / 10 بازدید
آیلین

شد حکایت کوتاهترین داستان ترسناک دنیا : وقتی فقط یک نفر روی کره زمین زنده مانده بود / اخرین ادم دنیا تنها توی خانه اش نشسته بود که در زدند .!