سی و یک

برخی حیوانات چهار پا دارند و به زبانی تکلم می کنند که نمی فهمیم.

برخی حیوانات دو پا دارند و به زبانی تکلم می کنند که نمی فهمیم.

برخی از حیوانات دو پا دارند و به زبانی تکلم می کنند که ما - سایر حیوانات - فکر می کنیم که فهمیم.

 

نتیجه اخلاقی: اصولا زبان نفهمی وجه تشبیه تمامی حیوانات است و ربطی به تعداد پاهایشان ندارد.

/ 0 نظر / 7 بازدید