بیست و شش

برای مردن عجله نکنید. ممکن است مرگ شما را زودتر از آنچه فکر کنید بیابد.

آنها که مرگ جسمشان را می ستاند اما بسی خوشبخت تر از آنانی هستند که مرگ روحشان را می ستاند و جسمشان را به حال خود وا می گذارد تا بمیرد.

 

/ 1 نظر / 11 بازدید

قرار براین بود فاصله ها از ده ثانیه تجاوز نکند پس چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟