چهارده

اگر فقط وقتی که گرسنه ای یاد بدبخت بیچاره ها می افتی که وای بر ما!

/ 1 نظر / 13 بازدید
آیلین

راستشو بگم ؟ من همون وقتم یاد گرسنه ها نمی افتم... ااا؟؟ داد میزنی چرا ؟ خودت گفتی راست بگم.. نمی افتم خوب ....