شانزده

بعضی وقتها به آدمی که خوب نمی شناسیدش کتابی، فیلمی یا آهنگی می دید که بخونه، ببینه یا گوش کنه.

بعد که بهتر شناختیدش نمی دونید با چه رویی باید از اون نویسنده، کارگردان و یا آهنگ ساز عذر خواهی کنید.

/ 1 نظر / 13 بازدید