بیست و هشت

بعضی وقتها با کسی که چیزی از شما دزدیده طرف می شوید و در عین ناباوری می بینید که آقای دزد شما را در انجام این دزدی مقصر می داند!

و بعضی از این دزدها چقدر در بدهکار کردن شما حرفه ای هستند!

/ 0 نظر / 9 بازدید