سیزده

 

کمی بیشتر فکر کنید.

وقتی دست به اسلحه می برید انتخابی به جز کشتن ندارید. این کار انتخاب طرف مقابل شما را هم محدود می کند -  به کشتن شما...

/ 2 نظر / 11 بازدید
آیلین

یر به یر ... حساب بی حساب .. عالی ....