سی و چهار

یه جایی وسط خواب و بیداری، وسط مرگ و زندگی، تو گرگ و میش زندگی می زنه رو شونه ات، بعدش زل میزنه تو چشمات و می پرسه "خوب؟"

این دفعه نه می تونی داستان ببافی و نه می تونی دروغ بگی.

آدم نمی تونه به خودش مزخرف بگه.

/ 1 نظر / 18 بازدید
مسعود

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است با دوستان مروت با دشمنان مدارا به روزم و منتظرقدمهای سبزتون [گل]