هجده

از هر پدیده علمی ای می شه خرافه ساخت و هر خرافه ای رو می شه به طور علمی توجیه کرد. به اولیش می شه گفت خرافه علمی و به دومی علم خرافی.

البته وقتی پای عمل بیاد هر دو جورش به شکل مشابه ای انسانیت رو از پا در می آره.

/ 0 نظر / 8 بازدید