نوزده

این رو امروز صبح کریس - بعد از نیم ساعت مکالمه فنی، مهندسی، علمی، تخیلی، باستان شناسی، تاریخ، ادبیات، علوم اجتماعی، دینی،...- گفت:

از ته دل به خدا اعتقاد دارم، چون هیچ بشری نمی تونه اینچنین سرنوشت رقت باری رو برام رقم بزنه!

/ 0 نظر / 9 بازدید